top of page
Kugler-Menu.jpg
Drivmiddel-Menu.jpg
Våben-Menu.jpg
Magasiner-Menu.jpg
Vedligeholdelse-Menu.jpg
Skydebane-V7.jpg
Sikkerhedsudstyr-Menu.jpg
Transport-og-opbevaring-Menu.jpg
Udstyr.jpg
Sigtemidler-og-Montager-Menu.jpg
Interne-Våbendele-Menu.jpg
Eksterne-Våbendele-Menu.jpg

Airsoft Challenge

Hvad er Airsoft Challenge?

Airsoft Challenge er navnet på en forholdsvis ny skydesport under DGI, som foregår med softguns. Sporten består af 3 discipliner, som samlet bliver kaldt for Airsoft Challenge.

Præcisions-skydning der foregår som traditionel skydning, hvor skytterne står ved faste standpladser og skyder til et forudbestemt mål på en forudbestemt afstand. Med pistol foregår dette typisk 6-10 m. og med riffel 15-25 m. afstande. Målene, der anvendes, er papirskiver i varierende størrelser, efter hvor svært det skal være. Ved denne skydning konkurreres der på point. Præcisions-skydningen bruges også til introduktion af nye skytter og teknikøvelse af erfarne skytter. Her træner man både stilling, greb, aftræk, koncentration og vejrtrækning.

Hurtig-skydning foregår ved, at én skytte af gangen står i på en fast standplads og skal skyde på et forudbestemt antal mål, der er placeret på forskellige afstande og højder. Her konkurrerer skytterne om at skyde alle målene på hurtigste tid. Denne disciplin bruges også til træning af træk fra hylster, magasinskift og stillingsskifte.

 

Handlebane-skydning er den disciplin der skiller sig mest ud fra klassisk skydning. Denne dynamiske skydning foregår ved, at én skytte af gangen, efterfulgt af en banekommandør, skal bevæge sig hurtigt igennem en bane med sit våben og nedkæmpe mål undervejs på forskellige afstande og højder. Banen er bygget med barrikader og forhindringer, som skytten skal skyde i gennem eller rundt om. Dette foregår ofte i svære skydestillinger, hvor skytten ikke er i balance og i nogle tilfælde med en hånd. Vinderen på en Airsoft Challenge handlebane er den skytte, der kan gennemføre banen på hurtigste tid uden at lave sikkerhedsfejl.

 

Hvem kan skyde Airsoft Challenge?

Det hurtige svar på dette spørgsmål vil være ALLE. Men hvis vi skal uddybe svaret lidt, vil det lyde sådan her: I SKV godkendte skytteforeninger må man lave Airsoft Challenge for alle uden aldersgrænse. Dog har nogle foreninger valgt at sætte en minimumslavalder på aktiviteten, da de vurderer, at dette fungerer bedst hos dem.

Foreninger, som ikke er SKV godkendte, må også gerne lave aktiviteten Airsoft Challenge. Her er der dog en aldersgrænse, der hedder 18 år, som med en fuldmagt fra forældre eller værge må sænkes 16 år. Det er kun SKV godkendte skytteforeninger, der må lave aktiviteten uden aldersgrænse.

 

Hvilken målgruppe henvender Airsoft Challenge sig til?

Vores erfaring viser, at det primært drenge er i alderen 12-30 år, der skyder Airsoft Challenge. Det er både drenge og piger samt mænd og kvinder i alle aldre, der dyrker denne sport. Den yngste, vi har hørt om, er 5 år, og den ældste sidst i 60’erne. Men der kan sikkert godt findes både yngre og ældre.

Hvordan kommer man i gang som skytte med at skyde Airsoft Challenge?

Vi anbefaler, at man starter med at tage kontakt til sin skytteforening. Hvis de ikke er kommet i gang med Airsoft Challenge endnu, anbefaler vi, at man kontakter DGI Skydning via en kontaktformular på deres hjemmeside HER. Da sporten er i stor vækst, popper der hele tiden nye baner op rundt om i landet, hvilket gør det svært for os som butik at være opdateret hele tiden. Men brug DGI Skydning, som er utrolig skarpe og opdateret med, hvor man kan udøve sporten, og hvem man skal kontakte i lokalområdet.

 

Hvad kræver det af udstyr at starte til Airsoft Challenge?

De fleste foreninger har låneudstyr, så man har mulighed for at prøve, om sporten fanger, men på sigt er det en stor fordel at have sit eget Airsoft Challenge udstyr. Det er vigtigt, at en skyttes pistol eller riffel bliver indstillet til brugeren. Dette er ofte ikke noget, man bare lige gør på banen, inden man skal skyde. Så hvis et våben ikke er indstillet til skytten, kan dette påvirke skydningen markant.

Vi anbefaler at man har dette udstyr:

  • 1 pistol.

  • 1 ekstra magasin.

  • 1 par gode sikkerhedsbriller.

  • 1 pistolhylster til bælte.

  • 1 magasinholder til bælte.

  • 1 stift bælte til hylster.

  • Kugler og drivmiddel til våbenet.

 

På sigt vil der komme mere udstyr, som kan være rigtig godt at have som f.eks. rensekit og transportkuffert eller taske.

Husk sikkerheden!

Det eneste krav der rent faktisk er for at skyde Airsoft Challenge, er, at man har nogle briller på, som dækker hele skyttens øjne. Vi anbefaler dog, at man bruger godkendte sikkerhedsbriller, da en rikochetterede kugle kan skade en almindelig brille.  

Vi kan ligeledes anbefale et par høreværn, da lyden fra Airsoft Challenge kan være høj. Den er dog ikke over grænsen for krav om høreværn, men ligger lige op af på nogle baner. Høreværn hjælper ofte også skytten med at kunne koncentrere sig, da de lukker af for støjen fra andre skytter og deres våben.

Knæbeskytter er bestemt heller ikke en dårlig idé! Flere steder foregår skydningen indendørs på et hårdt gulv, hvilket kan være hårdt for en skyttes knæ.

 

Hvad siger lovgivningen om softguns?

Softguns går under den danske våbenlov, og der er derfor nogle meget vigtige regler, der skal overholdes. For at købe, eje og besidde en softgun skal man, ifølge våbenbekendtgørelsen, være minimum 18 år.


En softgun må kun anvendes på politigodkendte Airsoft/Hardball skydebaner eller på privat grund, hvor man ikke kan være til gene for den offentlige færdsel og/eller naboer.

En softgun må benyttes uden aldersgrænse og uden forældretilladelse i en SKV godkendt skytteforening. I øvrige foreninger og baner er loven 18 år med mulighed for nedsættelse til 16 år med en forældretilladelse.

Man skal være minimum 18 år for at transportere en softgun i det offentlige rum.
Under transporten må ens våben ikke være ladt og i en skydeklar tilstand. Våbnet skal transporteres i et foderal, som f.eks. kan være en kuffert eller en taske. Våbnet må ikke være synligt under transport.

Bemærk at overtrædes disse regler kan man straffes efter overtrædelse af våbenloven, hvilket i milde sager er en større bødestraf på op til 5000 kr. + en plet på straffeattesten og i grove tilfælde fængsel. Politiet har ret til konfiskering og destruering af softguns, der anvendes ulovligt.

 

Hvordan kommer man i gang med Airsoft Challenge i sin forening?

Det er klart det nemmeste at starte Airsoft Challenge op i en eksisterende skytteforening. Her kræver det faktisk kun, at man finder en eller flere instruktører, der kan stå for aktiviteten, og får ændret foreningens instruks fra politiet til, at man gerne må skyde med softguns på de eksisterende baner. Det er altid en god ide at have sin DGI skyttekonsulent med ind over, da de kan hjælpe med vejledningen omkring, hvilke sikkerhedskrav der er, for at skytteforeningen kan få ændret sin instruks. Dette gælder også, hvis skytteforeningen vil etablere en ny Airsoft Challenge-bane. Her er der en række krav til sikkerhed, der skal opfyldes.


Andre foreninger og folk, som vil starte nye foreninger, anbefaler vi fra start af at tage fat i DGI skydning for at få den korrekte hjælp og rådgivning, der skal til for at kunne starte aktiviteten korrekt op. Du kan kontakte DGI Skydning om Airsoft Challenge via linket på HER.

Bemærk at man kun må skyde med softguns i ens forening, hvis politiet har udstedt en instruks, der tillader dette.

 

Hvorfor skal man tage Airsoft Challenge ind i sin forening?

Airsoft Challenge giver et frisk pust til foreningen, da denne sportsgren tiltrækker mange børn og unge.
Dette kan sikre en nye generation i foreningen samt en god rekrutteringsvej til foreningens øvrige aktiviteter. Airsoft Challenge kan kombineres med en masse forskellige typer bevægelse og harmonerer rigtig godt med alt fra klassisk skydning til eSport.

 

Skal instruktører og trænere uddannes, før de må lave Airsoft Challenge?

Nej, der er ikke krav om uddannelse for, at man må lave Airsoft Challenge i sin forening. Men der er krav om, at der skal være en SKV godkendt person, der står for ansvaret for skydning med børn og unge, hvis der skydes Airsoft Challenge med personer under 16 år.

Der er krav om, at én person på minimum 18 år, udnævnes som skydeleder og har det overordnede ansvar for sikkerheden for en eller flere Airsoft Challenge skydebaner.

Denne person skal kende og efterleve de af DGI udstedte sikkerhedsbestemmelser for Airsoft Challenge, som kan rekvireres hos DGI skydning. 

 

Kan man uddanne sig til træner?

Ja. DGI har lavet flere uddannelser inden for Airsoft Challenge, som skal hjælpe med at sikre et højt niveau af sikkerhed og træning. Hos GET YOUR GEAR anbefaler vi på det kraftigste, at foreningerne tager ansvar og sikrer, at deres trænere og instruktører har et fagligt højt niveau for at give skytterne en god og forsvarlig oplevelse.

 

Airsoft Challenge vs. Hardball

Dette er et af de mest stillede spørgsmål hos os, og her vil vi prøve at svare bedst muligt. Airsoft Challenge er en sport skydning, hvor al skydning foregår til faste mål. Hardball foregår derimod lidt som paintball, hvor skytterne er i uniformer med sikkerhedsmasker, der dækker hele hovedet, og skydningen foregår mod andre deltagere i stedet for faste mål.

Hardball er det danske navn for sporten, internationalt hedder al skydning med softguns Airsoft. Derfor kan man opleve, at nogle Hardball-foreninger har kaldt sig Airsoft-forening, selv om aktiviteten, de laver, er, at skyde mod hinanden. Det er derfor altid en god ide at undersøge, hvilke aktiviteter en forening eller bane rent faktisk tilbyder, inden man tager på besøg.

Hardball-aktiviteten kræver, at deltagerne er minimum 18 år, eller 16 år med en forældretilladelse, for at må deltage i denne sport. Ingen foreninger og baner må udøve aktiviteten for personer under 16 år.
 

Airsoft Challenge vs. IPSC

Airsoft Challenge minder på mange punkter om IPSC-skydesporten, som også går ud på at skyde handlebane på tid, men der er dog nogle store forskelle!
 

IPSC i Danmark foregår med rigtige våben, regelsættet er ret omfattende, og det kræver en licens, for at man må skyde IPSC i Danmark.


Airsoft Challenge skydes med softguns, som anvender plastik eller bionedbrydelige kugler. Det kræver ingen licens og har et mere simpelt regelsæt. Airsoft Challenge er mere begyndervenligt og noget lettere at gå til.

Banedesigns, sikkerhed og træningsøvelser ligger tæt op af hinanden. Flere IPSC skytter bruger Airsoft Challenge til at træne teknikker samt øve træk fra hylster og magasin skift.

Hos GET YOUR GEAR er vi eksperter i Airsoft Challenge og har et proffesionelt udvalg af airsoft produkter. Har du brug for hjælp står altid klar.  

Populærer Airsoft Challenge Produkter

bottom of page